Porota 39

© Oleg Homola

CELINA DUNLOP picture editor, online video producer The Economist, Velká Británie Porota: 2011, 2012

Narozena ve Velké Británii. Od 1990 obrazovou redaktorkou listu The Economist odpovědnou za obrazovou složku všech médií vydavatelství. Členkou poroty velkoprojektu This Working Life 2007, účastnice panelových diskusí o fotografii, přednáší na univerzitách o fotografickém autorském právu, zabývá se fotografickým výzkumem v oblasti dějin fotografie. V r. 2008 její dokument o známém masakru v My Lai získal FPA cenu za rozhlasový příběh a Cenu BBC za rozhlasovou žurnalistiku. Její online videa o světovém fotožurnalismu se zaměřují na obrazovou historii velkých témat včetně např. životem za Berlínskou zdí nebo dětskými nevěstami v Afghánistánu.

← Zpět na seznam porotců

O porotě

Práce zaslané do soutěže posuzuje mezinárodní odborná porota. Posuzována je novinářská hodnota snímků (informativnost, pohotovost, aktuálnost) ruku v ruce s jejich hodnotou estetickou. Snímky jsou porotě prezentovány anonymně. Porota má právo většinou hlasů v zájmu ocenění snímků rozhodnout o případném převedení prací do jiné kategorie nebo ocenit jen některý snímek ze série či neudělit některou z cen. Právo neudělit cenu se vztahuje na všechny ceny soutěže.