Czech Press Photo v Bruselu

1.7. 2010

Od počátku června až do září  prezentuje Zastoupení hlavního města Prahy při EU v Bruselu výstavu nazvanou „Proměny Prahy 1995 – 2009“. Jde o výběr fotografií z grantů pražského primátora udělovaných už patnáct let každoročně v rámci soutěže Czech Press Photo.  Grant Prahy – roční tvůrčí stipendium na dokumentování  proměn hlavního města – je prestižní zvláštní cena, kterou po konzultaci s mezinárodní porotou Czech Press Photo  uděluje primátor Prahy tomu z účastníků soutěže, který svou soutěžní prací  a ukázkou grantového projektu poskytuje největší záruky profesionálního přístupu k danému tématu. Povinností každého z držitelů grantu je po roce práce odevzdat pražskému magistrátu dvě paré souboru tří desítek nejlepších snímků pro archivní a výstavní účely. Za patnáct let udělování těchto grantů má pražská radnice už k dispozici reprezentativní kolekci 450 fotografií, která umožňuje sledovat a hodnotit proměny Prahy z řady různých úhlů – ať už jde o tematiku sociální, architektonickou či sledování nových staveb nebo expanzi velkoměsta do okolní krajiny. Autory jsou přední čeští fotografové: Jaroslav Kučera, Jan Ságl, Karel Cudlín, Karel Kuklík, Herbert Slavík, Jiří Křenek, Jan Zatorsky, Dana Kyndrová, Jan Schejbal , Štěpánka Steinová a Salim Issa, Libuše Rudinská, Maria Kracíková, Martin Sidorják a Milan Jaroš. Ti všichni jsou také prezentováni v prostorách exkluzivní historické budovy Pražského domu v centru Bruselu na Avenue Palmerston 16.
„Domnívám se, že založení tradice těchto grantů při soutěži Czech Press Photo je historickým činem pražské radnice směrovaným budoucím generacím“, říká primátor Pavel Bém.